image
image
image
image
image

Om tjänsten


Genom att automatisera hanteringen av olika dokument, såsom exempelvis leverantörsfakturor, fraktsedlar, order etc., så kan medarbetarna fokusera på mer värdeskapande arbetsuppgifter i företaget.

Ofta läggs allt för mycket tid på att stansa information från ett dokument in i ett system. Capture services är vår tjänst för automatisk tolkning av information från ett analogt eller digitalt dokument. Den tolkade informationen levereras med automatik in på rätt plats i ditt affärssystem. Samtidigt minimeras mängden direkta stansfel.


Capture services har bl a kopplats till följande system:
Visma Administration
Pyramid
Briljant
Visma Invoice Manager

OBS! Listan är ej fullständig - om du saknar ditt system i listan, så bör du kontakt oss för att få reda på om det finns koppling eller vad som krävs.


Exempel på Arbetsflöde

image